www.naukaigospodarka.pl

Konferencja REMAT 2013

Tematyka Konferencji REMAT 2013, organizowanej przez Wrocławskie Centrum Badań EIT, obejmuje najbardziej aktualne zagadnienia naukowe z dziedziny fizyki i chemii pierwiastków f-elektronowych (lantanowców i aktynowców), nazwanych również zwyczajowo ziemiami rzadkimi. Pierwiastki te znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich przedmiotach codziennego użytku. Są wykorzystywane przy produkcji katalizatorów samochodowych, telewizorów, telefonów komórkowych, a nawet bezbolesnym leczeniu zębów, ponieważ posiadają wyjątkowe właściwości fizykochemiczne. W konferencji wezmą udział uczestnicy reprezentujący zarówno środowisko akademickie jak i szeroko pojęty przemysł. W programie spotkania przewidziano również trzy sesje tematyczne, z których każda poprzedzona zostanie godzinnym wykładem plenarnym wygłoszonym przez specjalnie zaproszonego w tym celu przez organizatorów wiodącego w danej dziedzinie naukowca: Nowe materiały, technologie i zastosowania ziem rzadkich Geologia i zasoby ziem rzadkich Technologie oczyszczania i recykling ziem rzadkich Organizatorami Konferencji są: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Politechnika Wrocławska. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Więcej informacji dostępnych na stronie www.remat2013.pl
 

Pomoc dla kobiet na rynku pracy- certyfikacja umiejętności

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) rozpoczął realizację projektu ?Certyfikacja kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej?. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme. Jego celem jest rozwój procesu certyfikacji, który daje możliwość akredytacji kompetencji nabytych szczególnie w procesach nieformalnego kształcenia przez kobiety znajdujące się w niekorzystnej sytuacji zawodowej z obszarów peryferyjnych. Pilotażowa certyfikacja  przeprowadzana będzie w 5 krajach Unii Europejskiej: Polsce, Włoszech, Hiszpanii, Finlandii oraz Grecji. Sprawdzany będzie poziom kompetencji w zakresie  przedsiębiorczości zgodnie ze skalą European Qualifications Framework. W każdym z krajów przeprowadzone zostaną 3 seminaria w  regionach zróżnicowanych pod względem zatrudnienia  i rozwoju ekonomiczno - gospodarczego. Uczestniczki projektu otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje i umiejętności zdobyte przez nie w sposób zarówno formalny, jak i nieformalny. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu indywidualnych kompetencji  kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji  zawodowej  poprzez potwierdzenie ich umiejętności oraz zmotywowanie do uzupełnienia posiadanej już wiedzy i doświadczenia. Projekt koordynowany jest przez UEK we współpracy z partnerami z zagranicy, w tym: Inypsa, Noema-CMI Oy, Modavi Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian), Institute of Entrepreneurship and Development.

Więcej informacji na stronie: www.cediwores.eu

 

Konkurs Granty na Granty dla MŚP

Konkurs Granty na Granty dla małych i średnich przedsiębiorstw (do wykorzystania pozostaje kwota ok. 1,5 mln zł). Grant na wniosek koordynacyjny wynosi 75 tys. zł, grant na wniosek partnerski 35 tys. zł.
 

Marie Curie Industry-Academia Parntership and Pathways

Akcja Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways ma na celu rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy prywatnymi przedsiębiorstwami a instytucjami naukowymi. Ostatni konkurs w 7. Programie Ramowym - termin zamknięcia 16 stycznia 2013 r. ? dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people
 

Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw - 15 - 21 października b.r. - kampania, którą koordynuje Komisja Europejska i która promuje przedsiębiorczość w Europie zgodnie z programem Small Business Act for Europe.

Szczegółowe informacje: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/about/index_pl.htm

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wybierz język

Polish English French Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Archiwalne numery Kwartalnika

3 4

Wyszukiwarka

Informacje dla autorów

Ostatnie Artykuły

Subskrypcja

Zapis się do subskrypcji

Koordynator Projektu

Sonda

Skąd dowiedzieliście się Państwo o Projekcie Nauka i Gospodarka?
 

Informacje Gospodarcze

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2016-12-02 18:49)
WIG 48474.03 +0,14%
WIG20 - -
mWIG40 4140.83 +0,57%
sWIG80 13974.30 -0,04%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2016-12-02
USD 4,2150 +0,39%
EUR 4,4885 +0,59%
CHF 4,1705 +0,71%
GBP 5,3115 +0,91%
Wspierane przez Money.pl

statystyka